Bel de accountant: 0495-782030

Financiële ondersteuning voor exporterende bedrijven. Laat die kansen niet onbenut.

Voor een belangrijk deel van onze klanten is de Nederlandse markt niet meer groot genoeg. Een groeiend aantal Limburgse ondernemingen wil hun vleugels verder in Europa uitslaan. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Cultuurverschillen, betalingsmoraal, exportregeltjes, fiscale wet- en regelgeving, marktkennis, financiering en juridische belemmeringen zijn slechts enkele voorbeelden van onderwerpen die je in je overwegingen mee wilt nemen als je de stap naar internationaal zakendoen waagt. Wist je dat er subsidieregelingen zijn die je stap naar het buitenland ondersteunen? Een goede verkenning vooraf aan je buitenlandavontuur is zeker de moeite waard.

Zo zijn er vanuit de RVO bijvoorbeeld regelingen die een financiële bijdrage leveren voor de ontwikkeling van een concreet exportplan en deelname aan beurzen of handelsmissies in het buitenland. Ook voor de noodzakelijke inventarisatie van de fiscale en juridische gevolgen van je exportplannen is er en potje. De Starters International Business (SIB-regeling) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft 4 vouchers af.

 • Coachingsvouchers om samen met een coach je kansen en mogelijkheden in kaart te brengen
 • Kennisvouchers om advies in te winnen over de juridische en fiscale consequenties van je plannen
 • Missievouchers om deel te nemen aan handelsmissies naar het buitenland en zo je handelspartners te ontmoeten
 • Voucher Marktentree om specifieke landenkennis te vergaren en die markt te betreden.

Liever individueel aan een buitenlandse vakbeurs deelnemen? Ook in deze kosten is een financiële bijdrage mogelijk.

Er komt nog heel wat bij kijken als je je diensten en producten over de internationale grenzen wilt aanbieden. Deze vouchers geven een zetje in de rug. Maar let op: Wees er wel snel bij want de regelingen van het RVO zijn niet oneindig en de potjes kunnen snel opgebruikt zijn.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van onze subsidie specialist?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig handige financiële tips en praktische trucs voor ondernemende MKB’ers zoals jij.

Wil je meer weten?

Wil je ook gebruik maken van de diverse regelingen? Bespreek het met onze subsidiespecialisten. Binnen 1 gesprek krijg je al een goede indicatie van je mogelijkheden.

Neem contact op

Creëer rust voor jezelf en je bedrijf, met een goede financial en estate planning

Financial en estate planning wordt steeds meer een specialisme en is niet langer uitsluitend het domein van de fiscalist of een accountant. Daarom werken wij op dit vlak heel nauw samen met zowel fiscalisten alsook met WFT- gecertificeerde financial en estate planners.

Voor veel accountantskantoren ligt de focus van de dienstverlening op het zakelijk begeleiden van jou als ondernemer of DGA. Dat is prima, maar zowel zakelijk alsook privé wil je het op orde hebben. Bij De Accountant kijken we samen met de financial planner ook naar je privésituatie. Daardoor krijgen we, zowel zakelijk als privé, een totaalbeeld en dat we zorgvuldig op elkaar afstemmen. Alle juridische, fiscale en economische puzzelstukjes worden op de juiste plek gelegd en waardoor jij grip hebt op je totale financiële positie voor nu en voor de toekomst. En dat geeft je rust en vertrouwen.

Stel jezelf eens de volgende vragen:

 1. Heb je genoeg vermogen en liquide middelen om, met behoud van je levensstijl,
  oud te worden? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kan je dat realiseren?
 2. Ben je getrouwd? Past het huidige huwelijksgoederenregime
  nog bij je persoonlijke en financiële situatie?
 3. Beschik je over een levenstestament?
 4. Heb je al een levenstestament? Past dat nog bij je huidige persoonlijke en
  financiële situatie? Is het actueel en voldoet het aan de huidige wet- en
  regelgeving? Wat gebeurt er met je onderneming als je komt te overlijden?
 5. Heb je kinderen? Heb je al gebruik gemaakt van de beschikbare schenkingsfaciliteiten?
 6. Ken je de financiële risico’s als je onverhoopt invalide of arbeidsongeschikt wordt?
 7. Hoe bouw je vermogen op en wat is fiscaal aantrekkelijk? Wat rendeert het
  beste en kan je hiermee je levenslange inkomensdoelstelling realiseren?
 8. Hoe is de onderneming en eventueel onroerend goed gefinancierd? Hoe
  is de eigen woning in privé gefinancierd? Is dit fiscaal optimaal?
 9. Wat is verstandiger: vermogen opbouwen of schulden aflossen?
 10. Heb je bestaande levensverzekeringen en/of lijfrentes? Is de samenstelling
  optimaal en voldoen ze nog aan de huidige wet- en regelgeving?

Als je op 1 of meerdere vragen geen duidelijk antwoord hebt of nog voorziening hebt getroffen dan loop je misschien onnodige financiële risico’s. Stel je financiële toekomst veilig en laat je deskundig adviseren. Onze financial en estate planner is er ook voor jou privé.

Wil je meer weten?

Neem contact op

Wat mag je van je accountant verwachten?

Uit een interessant onderzoek van het SRA (netwerkorganisatie van accountantskantoren) blijkt dat ongeveer 90% van de ondernemers zich zorgen maakt over een groot aantal factoren die hun bedrijfsvoering aantasten. Ruim 93% van de ondernemers noemt externe, dus nauwelijks beïnvloedbare, factoren als belangrijkste bedreiging. Maar ook interne uitdagingen worden bij 83% van ondernemend Nederland als een groot risico gezien. De accountant speelt een belangrijke rol in het signaleren en meedenken in oplossingen van deze knelpunten. Dat mag je van jouw accountant eisen!

In dit artikel lees je voor welke uitdagingen je collega-ondernemers (en misschien ook jij) staan en wat de rol van een goede accountant is om daarbij te helpen. Het vastleggen van de cijfers en het doen van de belastingaangiften is al lang niet meer genoeg om je uitdagingen het hoofd te bieden.

Als accountant en vertrouwenspersoon hoor ik steeds vaker dat ondernemers zich zorgen maken over de continuïteit van hun bedrijf. Deze wordt vooral door externe factoren bedreigd zoals de Corona-crisis, het vinden van goed personeel, toenemende wet- en regelgeving en hun concurrentiepositie. Uit het onderzoek van het SRA blijkt dat 93% deze als belangrijkste knelpunten zien voor verdere groei of zelf bedreigend voor de onderneming zijn. Ik noem dat ‘de niet-beïnvloedbare’ knelpunten. Maar hoe zit het met de ‘wel-beïnvloedbare’ of interne factoren’? 83% van de ondernemers noemt het behouden en betrokken houden van goed personeel, de financiële situatie of financiering als de meest heikele thema’s. Met het bevlogen team adviseurs van De Accountant vinden we het belangrijk om juist op dergelijke thema’s als vakdeskundige sparringpartners voor onze klanten klaar te staan.

Wat moet er opgelost worden?

Een externe adviseur of accountant heeft een grote toegevoegde waarde als het gaat om de genoemde knelpunten op te lossen. Inzicht in de financiële performance en de daaraan gekoppelde financieringsbehoeften liggen voor de hand, maar beschikt je onderneming op strategisch vlak over voldoende aanpassingsvermogen en overzie je de financiële consequenties? 51% van de ondernemers zien de accountant als hun belangrijkste externe adviseur.

Van welke diensten maak jij gebruik?

Het SRA-onderzoek toont nog meer interessante feiten. De eigenschappen waarover een goede externe adviseur en accountant moet beschikken zijn voor ons het vertrekpunt. Volgens het onderzoek zijn dat ’een goede klik’ met de accountant, snel en adequaat het antwoord geven, centraal aanspreekpunt, proactief zijn en meedenken in de koers die de organisatie voert zijn voor ons vanzelfsprekend en is de basis van een goede samenwerking om de knelpunten op te lossen.

Toch spelen de prijzen en tarieven de meest dominante rol in de keuze van de adviseur, gevolgd door deskundigheid, heldere communicatie en serviceniveau. Dat prijzen een belangrijke rol spelen vind ik niet zo vreemd. Kostenbewaking is immers een eerste stap om de winst te optimaliseren. Daarom hanteren wij transparante en vooraf afgesproken tarieven zodat daar geen onduidelijkheid over ontstaat. Als ik appels met appels vergelijk dan hanteren wij bij De Accountant marktconforme en faire tarieven die bij MKB-ondernemers passen. Prijsdiscussies voer ik nooit omdat de klant de toegevoegde waarde herkent.

Voor de dienstverlening schakelt de succesvolle ondernemer volgens het SRA-onderzoek in de meeste gevallen met 1 partij. Een partij die veel kennis en expertise op het gebied van accountancy- en adviesdiensten in huis heeft. Het onderzoek van het SRA zet de belangrijkste diensten op een rijtje.

Het 1-loket-principe onderstreep ik wel omdat alles afhankelijk van elkaar is. Een fiscaal advies kan fiscaaltechnisch heel goed zijn, maar op andere vlakken nadelige gevolgen hebben. Jouw accountant moet die ‘helikopter-view’ hebben en schakelen met de mensen in zijn team of netwerk. Bedrijfs-optimaal noem ik dat.

Ben jij tevreden over je accountant/adviseur?

Bij de keuze van je accountant wil je niet over ‘1 nacht ijs’ gaan. Ook voor jou kan je accountant de
belangrijkste raadgever zijn. Niet iemand die pretendeert alle wijsheid in pacht te hebben, maar wel
iemand die proactief met de juiste mensen in zijn team schakelt om de meest optimale advisering voor
ondernemers te bieden.

Wil je eens praten?

Wat zijn jouw interne knelpunten? Ik ga graag met je in gesprek over je bedrijf, de mogelijkheden en risico’s. Een gesprek over de toekomst van je bedrijf en jouw eigen toekomst als ondernemende MKB’er.

Blijf op de hoogte

Wil je meer weten over onze aanpak? Schrijf je dan in voor onze kwartaal nieuwsbrief en ontvang meer handige financiële tips en praktische trucs die jou helpen grip te krijgen of te behouden.

Neem contact op

Wil je weten wat de knelpunten en risico’s zijn voor jouw bedrijf, zodat je financiële rust kan creëren voor de toekomst?

Vul je gegevens in, en ontvang direct onze checklist Grip op de tent. Door jezelf de juiste kritische vragen te stellen, krijg je helder inzicht in je financiële status. Hiermee kan je sneller en flexibeler inspelen op een veranderende omgeving.