Bel de accountant: 0495-782030
Auteur: Bart Sniekers

Creëer rust voor jezelf en je bedrijf, met een goede financial en estate planning

Heb jij het goed geregeld? Check het aan hand van deze 10 vragen.

Artikel downloaden

Financial en estate planning wordt steeds meer een specialisme en is niet langer uitsluitend het domein van de fiscalist of een accountant. Daarom werken wij op dit vlak heel nauw samen met zowel fiscalisten alsook met WFT- gecertificeerde financial en estate planners.

Voor veel accountantskantoren ligt de focus van de dienstverlening op het zakelijk begeleiden van jou als ondernemer of DGA. Dat is prima, maar zowel zakelijk alsook privé wil je het op orde hebben. Bij De Accountant kijken we samen met de financial planner ook naar je privésituatie. Daardoor krijgen we, zowel zakelijk als privé, een totaalbeeld en dat we zorgvuldig op elkaar afstemmen. Alle juridische, fiscale en economische puzzelstukjes worden op de juiste plek gelegd en waardoor jij grip hebt op je totale financiële positie voor nu en voor de toekomst. En dat geeft je rust en vertrouwen.

Stel jezelf eens de volgende vragen:

 1. Heb je genoeg vermogen en liquide middelen om, met behoud van je levensstijl,
  oud te worden? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kan je dat realiseren?
 2. Ben je getrouwd? Past het huidige huwelijksgoederenregime
  nog bij je persoonlijke en financiële situatie?
 3. Beschik je over een levenstestament?
 4. Heb je al een levenstestament? Past dat nog bij je huidige persoonlijke en
  financiële situatie? Is het actueel en voldoet het aan de huidige wet- en
  regelgeving? Wat gebeurt er met je onderneming als je komt te overlijden?
 5. Heb je kinderen? Heb je al gebruik gemaakt van de beschikbare schenkingsfaciliteiten?
 6. Ken je de financiële risico’s als je onverhoopt invalide of arbeidsongeschikt wordt?
 7. Hoe bouw je vermogen op en wat is fiscaal aantrekkelijk? Wat rendeert het
  beste en kan je hiermee je levenslange inkomensdoelstelling realiseren?
 8. Hoe is de onderneming en eventueel onroerend goed gefinancierd? Hoe
  is de eigen woning in privé gefinancierd? Is dit fiscaal optimaal?
 9. Wat is verstandiger: vermogen opbouwen of schulden aflossen?
 10. Heb je bestaande levensverzekeringen en/of lijfrentes? Is de samenstelling
  optimaal en voldoen ze nog aan de huidige wet- en regelgeving?

Als je op 1 of meerdere vragen geen duidelijk antwoord hebt of nog voorziening hebt getroffen dan loop je misschien onnodige financiële risico’s. Stel je financiële toekomst veilig en laat je deskundig adviseren. Onze financial en estate planner is er ook voor jou privé.

Wil je meer weten?

Neem contact op

Wil je weten wat de knelpunten en risico’s zijn voor jouw bedrijf, zodat je financiële rust kan creëren voor de toekomst?

Vul je gegevens in, en ontvang direct onze checklist Grip op de tent. Door jezelf de juiste kritische vragen te stellen, krijg je helder inzicht in je financiële status. Hiermee kan je sneller en flexibeler inspelen op een veranderende omgeving.