Bel de accountant: 0495-782030

DGA Salaris 2022: het gebruikelijk loon is weer gestegen, naar €48.000

De DGA moet namelijk jaarlijks een zogeheten ‘gebruikelijk loon’ uit de BV opnemen. Dit gebruikelijk loon is voor 2022 vastgesteld op € 48.000, een verhoging van € 1000. vergeleken met vorig jaar.

Ontdek het in dit artikel en lees wat een en ander betekent voor jou als DGA.

Wanneer heb je een aanmerkelijk belang?

De gebruikelijk-loonregeling geldt voor een persoon die voor een vennootschap of een coöperatie werkt waarin hij of zijn fiscale partner een aanmerkelijk belang heeft.

Iemand is aandeelhouder met een aanmerkelijk belang als hij (eventueel met zijn fiscale partner) 5 procent of meer van de aandelen heeft in een vennootschap of het recht heeft om voor 5 procent of meer aandelen in de vennootschap te kopen.

Daarnaast kan het voorkomen dat de persoon geen aandelen bezit maar winstbewijzen. Ook dan geldt dat van een aanmerkelijk belang sprake is als er 5 procent of meer van de jaarwinst aan hem uitgekeerd wordt. Let op: ook de fiscale partner wordt hierin betrokken. Laat je dus goed informeren over een fiscaal partnerschap.

Meer over de gebruikelijkloonregeling voor DGA’s en hoe het gebruikelijk loon wordt vastgesteld.

Dat is niet zomaar de genoemde € 48.000. Als aanmerkelijkbelanghouder (AB-houder) moet je een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die je verricht. De gebruikelijkloonregeling bepaalt hoe hoog je loon als belanghouder minimaal moet zijn. Dat minimale bedrag is één van de volgende drie bedragen:

 • 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of
 • het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap of van een verbonden vennootschap of
 • een minimumbedrag, elk jaar opnieuw vastgesteld door het ministerie van Financiën. Voor 2022 is dit € 48.000.

Welk van de drie bedragen moet je nemen? Het hoogste bedrag!

Mag je ook een lager loon vaststellen?

In de volgende gevallen mag je het loon op een lager bedrag vaststellen:

 • Je maakt aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 48.000. Je stelt het loon dan vast op 100 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
 • Je maakt aannemelijk dat 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer.

Dan kan de discussie ontstaan over de vraag: wat is ‘meest vergelijkbaar’? Een orthodontist is niet hetzelfde als een tandarts, maar wel vergelijkbaar. Het vaststellen van ‘gebruikelijk loon’ kan dus een complexe aangelegenheid zijn. Laat je adviseren door onze fiscalist, het kan je zomaar belasting besparen.

Belasting besparen? Schakel de fiscalist in.

Ben je een starter of een start-up?

Starters en start-ups zijn niet hetzelfde, maar mogen wel aanspraak maken op een verlaging van het ‘gebruikelijk loon’ als er bijvoorbeeld veel investeringen gedaan zijn of sprake is van een lage ‘cashflow’. Of jij in deze categorie valt moet goed bekeken worden want voor start-ups gelden ietwat andere voorwaarden dan voor een startende onderneming in een gevestigde branche. Wat ben jij en wat betekent dat voor jou? Onze fiscalist informeert je graag over jouw situatie.

Van eenmanszaak of VOF naar BV?

Overweeg je, om welke reden dan ook, een eenmanszaak of VOF om te zetten in een BV dan kan het voorkomen dat je het ‘gebruikelijk loon’ niet mag verlagen omdat je als aanmerkelijkbelanghouder al eerder de zaak hebt gevoerd. Nogmaals, dit is specialistenwerk en ga dus niet over een nacht ijs in het maken van dergelijke ingrijpende keuzes. Raadpleeg onze experts die jou hierin adviseren.

Nog meer overwegingen… Bouw je genoeg pensioen op bij een verlaagd DGA-loon? Heb je nog andere inkomstenbronnen? Daar hoef je overigens geen rekening mee te houden maar wel van belang voor je privé-situatie. Werk je voor meerdere concernonderdelen of vanuit een management-bv?

Benieuwd naar de hoogte van ‘jouw gebruikelijk loon’? Laten we eens een kop koffie drinken en je situatie in kaart brengen. Een verzoek om vooroverleg bij de Belastingdienst behoort zeker ook tot de mogelijkheden. We bespreken de kwestie op basis van feitelijke omstandigheden die voor iedere ondernemer verschillend kan zijn. Het blijft maatwerk waarbij onze fiscalist je graag helpt.

Maak nu een afspraak of schrijf je in voor onze nieuwbrief en blijf op de hoogte van relevante MKB-Geldzaken.

Neem contact op Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Financiële ondersteuning voor exporterende bedrijven. Laat die kansen niet onbenut.

Voor een belangrijk deel van onze klanten is de Nederlandse markt niet meer groot genoeg. Een groeiend aantal Limburgse ondernemingen wil hun vleugels verder in Europa uitslaan. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Cultuurverschillen, betalingsmoraal, exportregeltjes, fiscale wet- en regelgeving, marktkennis, financiering en juridische belemmeringen zijn slechts enkele voorbeelden van onderwerpen die je in je overwegingen mee wilt nemen als je de stap naar internationaal zakendoen waagt. Wist je dat er subsidieregelingen zijn die je stap naar het buitenland ondersteunen? Een goede verkenning vooraf aan je buitenlandavontuur is zeker de moeite waard.

Zo zijn er vanuit de RVO bijvoorbeeld regelingen die een financiële bijdrage leveren voor de ontwikkeling van een concreet exportplan en deelname aan beurzen of handelsmissies in het buitenland. Ook voor de noodzakelijke inventarisatie van de fiscale en juridische gevolgen van je exportplannen is er en potje. De Starters International Business (SIB-regeling) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft 4 vouchers af.

 • Coachingsvouchers om samen met een coach je kansen en mogelijkheden in kaart te brengen
 • Kennisvouchers om advies in te winnen over de juridische en fiscale consequenties van je plannen
 • Missievouchers om deel te nemen aan handelsmissies naar het buitenland en zo je handelspartners te ontmoeten
 • Voucher Marktentree om specifieke landenkennis te vergaren en die markt te betreden.

Liever individueel aan een buitenlandse vakbeurs deelnemen? Ook in deze kosten is een financiële bijdrage mogelijk.

Er komt nog heel wat bij kijken als je je diensten en producten over de internationale grenzen wilt aanbieden. Deze vouchers geven een zetje in de rug. Maar let op: Wees er wel snel bij want de regelingen van het RVO zijn niet oneindig en de potjes kunnen snel opgebruikt zijn.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van onze subsidie specialist?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig handige financiële tips en praktische trucs voor ondernemende MKB’ers zoals jij.

Wil je meer weten?

Wil je ook gebruik maken van de diverse regelingen? Bespreek het met onze subsidiespecialisten. Binnen 1 gesprek krijg je al een goede indicatie van je mogelijkheden.

Neem contact op

Creëer rust voor jezelf en je bedrijf, met een goede financial en estate planning

Financial en estate planning wordt steeds meer een specialisme en is niet langer uitsluitend het domein van de fiscalist of een accountant. Daarom werken wij op dit vlak heel nauw samen met zowel fiscalisten alsook met WFT- gecertificeerde financial en estate planners.

Voor veel accountantskantoren ligt de focus van de dienstverlening op het zakelijk begeleiden van jou als ondernemer of DGA. Dat is prima, maar zowel zakelijk alsook privé wil je het op orde hebben. Bij De Accountant kijken we samen met de financial planner ook naar je privésituatie. Daardoor krijgen we, zowel zakelijk als privé, een totaalbeeld en dat we zorgvuldig op elkaar afstemmen. Alle juridische, fiscale en economische puzzelstukjes worden op de juiste plek gelegd en waardoor jij grip hebt op je totale financiële positie voor nu en voor de toekomst. En dat geeft je rust en vertrouwen.

Stel jezelf eens de volgende vragen:

 1. Heb je genoeg vermogen en liquide middelen om, met behoud van je levensstijl,
  oud te worden? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kan je dat realiseren?
 2. Ben je getrouwd? Past het huidige huwelijksgoederenregime
  nog bij je persoonlijke en financiële situatie?
 3. Beschik je over een levenstestament?
 4. Heb je al een levenstestament? Past dat nog bij je huidige persoonlijke en
  financiële situatie? Is het actueel en voldoet het aan de huidige wet- en
  regelgeving? Wat gebeurt er met je onderneming als je komt te overlijden?
 5. Heb je kinderen? Heb je al gebruik gemaakt van de beschikbare schenkingsfaciliteiten?
 6. Ken je de financiële risico’s als je onverhoopt invalide of arbeidsongeschikt wordt?
 7. Hoe bouw je vermogen op en wat is fiscaal aantrekkelijk? Wat rendeert het
  beste en kan je hiermee je levenslange inkomensdoelstelling realiseren?
 8. Hoe is de onderneming en eventueel onroerend goed gefinancierd? Hoe
  is de eigen woning in privé gefinancierd? Is dit fiscaal optimaal?
 9. Wat is verstandiger: vermogen opbouwen of schulden aflossen?
 10. Heb je bestaande levensverzekeringen en/of lijfrentes? Is de samenstelling
  optimaal en voldoen ze nog aan de huidige wet- en regelgeving?

Als je op 1 of meerdere vragen geen duidelijk antwoord hebt of nog voorziening hebt getroffen dan loop je misschien onnodige financiële risico’s. Stel je financiële toekomst veilig en laat je deskundig adviseren. Onze financial en estate planner is er ook voor jou privé.

Wil je meer weten?

Neem contact op

Wat mag je van je accountant verwachten?

Uit een interessant onderzoek van het SRA (netwerkorganisatie van accountantskantoren) blijkt dat ongeveer 90% van de ondernemers zich zorgen maakt over een groot aantal factoren die hun bedrijfsvoering aantasten. Ruim 93% van de ondernemers noemt externe, dus nauwelijks beïnvloedbare, factoren als belangrijkste bedreiging. Maar ook interne uitdagingen worden bij 83% van ondernemend Nederland als een groot risico gezien. De accountant speelt een belangrijke rol in het signaleren en meedenken in oplossingen van deze knelpunten. Dat mag je van jouw accountant eisen!

In dit artikel lees je voor welke uitdagingen je collega-ondernemers (en misschien ook jij) staan en wat de rol van een goede accountant is om daarbij te helpen. Het vastleggen van de cijfers en het doen van de belastingaangiften is al lang niet meer genoeg om je uitdagingen het hoofd te bieden.

Als accountant en vertrouwenspersoon hoor ik steeds vaker dat ondernemers zich zorgen maken over de continuïteit van hun bedrijf. Deze wordt vooral door externe factoren bedreigd zoals de Corona-crisis, het vinden van goed personeel, toenemende wet- en regelgeving en hun concurrentiepositie. Uit het onderzoek van het SRA blijkt dat 93% deze als belangrijkste knelpunten zien voor verdere groei of zelf bedreigend voor de onderneming zijn. Ik noem dat ‘de niet-beïnvloedbare’ knelpunten. Maar hoe zit het met de ‘wel-beïnvloedbare’ of interne factoren’? 83% van de ondernemers noemt het behouden en betrokken houden van goed personeel, de financiële situatie of financiering als de meest heikele thema’s. Met het bevlogen team adviseurs van De Accountant vinden we het belangrijk om juist op dergelijke thema’s als vakdeskundige sparringpartners voor onze klanten klaar te staan.

Wat moet er opgelost worden?

Een externe adviseur of accountant heeft een grote toegevoegde waarde als het gaat om de genoemde knelpunten op te lossen. Inzicht in de financiële performance en de daaraan gekoppelde financieringsbehoeften liggen voor de hand, maar beschikt je onderneming op strategisch vlak over voldoende aanpassingsvermogen en overzie je de financiële consequenties? 51% van de ondernemers zien de accountant als hun belangrijkste externe adviseur.

Van welke diensten maak jij gebruik?

Het SRA-onderzoek toont nog meer interessante feiten. De eigenschappen waarover een goede externe adviseur en accountant moet beschikken zijn voor ons het vertrekpunt. Volgens het onderzoek zijn dat ’een goede klik’ met de accountant, snel en adequaat het antwoord geven, centraal aanspreekpunt, proactief zijn en meedenken in de koers die de organisatie voert zijn voor ons vanzelfsprekend en is de basis van een goede samenwerking om de knelpunten op te lossen.

Toch spelen de prijzen en tarieven de meest dominante rol in de keuze van de adviseur, gevolgd door deskundigheid, heldere communicatie en serviceniveau. Dat prijzen een belangrijke rol spelen vind ik niet zo vreemd. Kostenbewaking is immers een eerste stap om de winst te optimaliseren. Daarom hanteren wij transparante en vooraf afgesproken tarieven zodat daar geen onduidelijkheid over ontstaat. Als ik appels met appels vergelijk dan hanteren wij bij De Accountant marktconforme en faire tarieven die bij MKB-ondernemers passen. Prijsdiscussies voer ik nooit omdat de klant de toegevoegde waarde herkent.

Voor de dienstverlening schakelt de succesvolle ondernemer volgens het SRA-onderzoek in de meeste gevallen met 1 partij. Een partij die veel kennis en expertise op het gebied van accountancy- en adviesdiensten in huis heeft. Het onderzoek van het SRA zet de belangrijkste diensten op een rijtje.

Het 1-loket-principe onderstreep ik wel omdat alles afhankelijk van elkaar is. Een fiscaal advies kan fiscaaltechnisch heel goed zijn, maar op andere vlakken nadelige gevolgen hebben. Jouw accountant moet die ‘helikopter-view’ hebben en schakelen met de mensen in zijn team of netwerk. Bedrijfs-optimaal noem ik dat.

Ben jij tevreden over je accountant/adviseur?

Bij de keuze van je accountant wil je niet over ‘1 nacht ijs’ gaan. Ook voor jou kan je accountant de
belangrijkste raadgever zijn. Niet iemand die pretendeert alle wijsheid in pacht te hebben, maar wel
iemand die proactief met de juiste mensen in zijn team schakelt om de meest optimale advisering voor
ondernemers te bieden.

Wil je eens praten?

Wat zijn jouw interne knelpunten? Ik ga graag met je in gesprek over je bedrijf, de mogelijkheden en risico’s. Een gesprek over de toekomst van je bedrijf en jouw eigen toekomst als ondernemende MKB’er.

Blijf op de hoogte

Wil je meer weten over onze aanpak? Schrijf je dan in voor onze kwartaal nieuwsbrief en ontvang meer handige financiële tips en praktische trucs die jou helpen grip te krijgen of te behouden.

Neem contact op

De veranderende rol van accountants

Het klopt wel dat de rol van accountant snel en voortdurend verandert en dat nieuwe technologieën als cloud computing, e-boekhouden, kunstmatige intelligentie, big data en inzet van algoritmes impact hebben op ons vak. Als accountant volg ik nauwlettend de laatste (technologische) ontwikkelingen in het vakgebied. Daardoor kan ik jou als ondernemer nog beter en completer adviseren en ondersteunen. Natuurlijk maak ik ook jaarrekeningen en geef ik accountantsverklaringen af. En uiteraard doe ik de fiscale aangiften vennootschapsbelasting, BTW en inkomstenbelasting. Allemaal ‘must haves’ die je als ondernemer móet hebben om aan wet- en regelgeving te voldoen. Ik heb deze werkzaamheden voor mijn klanten slim en efficiënt ingericht. Hierdoor kan ik voor deze ‘standaarddienstverlening’ scherpe tarieven hanteren en kan ik meer tijd spenderen aan mijn belangrijkste bedrijfskapitaal: mijn klanten!

Financieel inzicht

Dus met inzet van de juiste technieken én de juiste specialisten hebben we meer inzicht in de financiële gevolgen van beslissingen die jij als ondernemer neemt. Wat zijn de financiële consequenties, niet alleen zakelijk, maar ook privé? Hoe staat jouw bedrijf er nu voor en hoe hou je in de toekomst grip op jouw zaak? Allemaal voorbeelden van wezenlijke vragen waarmee veel ondernemers worstelen en waar je samen met jouw accountant over zou willen sparren. Ik zie mijn rol als accountant voor het MKB meer als een financieel regisseur en dat is volgens mij hét bestaansrecht van de accountant. Geen number cruncher want het draait niet alleen om de cijfers. Die cijfers hebben we wel nodig om ze samen met jou te vertalen naar risico’s, kansen en realistische (financiële) doelstellingen. Eerlijk en transparant.

Grip houden

Ik vind ook dat accountants ook over hun schaduw heen moet stappen. Vanzelfsprekend moet een accountant keurig binnen de lijntjes kleuren en voldoen aan beroepseisen en richtlijnen. Veel MKB-ondernemers realiseren zich dit overigens niet altijd. Als accountant zorg ik er ook voor dat de juiste mensen op het juiste moment aanhaken. Ik heb in de loop van de jaren een gedegen netwerk van specialisten met specifieke vakkennis opgebouwd. Het oude gezegde ‘het geheel is meer dan de som der delen’ gaat hier helemaal op. Gezamenlijk dienen wij het belang van jou als klant waardoor jij grip houdt. Ik wil daar graag de aanjager voor zijn; ook dát is mijn rol.

Als De Accountant analyseer en prognosticeer ik data van mijn klanten en interpreteer deze zorgvuldig naar mogelijke kostenbesparingen, eventuele financiële verbeteringen of beperkingen van risico’s. Denk bijvoorbeeld aan loonadministraties, financial en estate planning, specifieke fiscale en personeelsvraagstukken, bedrijfswaarderingen, pensioenen, verzekeringen, investeringen en financieringen en vraagstukken op gebied van ondernemingsrecht en herstructureringen. Als de verkoopdoelstellingen achterblijven zetten wij specialisten in om jou met raad en daad bij te staan de geplande omzet te realiseren. Dat gaat allemaal veel verder dan het standaard accountantswerk.

Aan tafel

Ben je het eens met mijn betoog of twijfel je nog over de veranderende rol van de accountant? Ik ga in beide gevallen graag met jou in gesprek. Ik vertel jou alles over mijn werkwijze en hoe mijn klanten dit in de praktijk ervaren. We kijken vervolgens samen naar jouw specifieke situatie om te bezien welke aanpak het beste past bij jouw vraagstukken en behoeften. Neem vrijblijvend contact met mij op of schrijf je in voor onze nieuwsbrief met meer tips.

Wat levert een kennismakingsgesprek jou op?

Veel, heel veel. In ons kosteloze gesprek vertellen wij jou hoe wij werken, krijgen wij meer inzicht in jouw bedrijf en wat jou bezighoudt. Samen bepalen we wat dat voor jouw bedrijf betekent. Sta jij open voor frisse inzichten?

Het loonstrookje vertelt je niet alles

Het simpelweg optellen van alle loonbetalingen is niet voldoende om inzicht te houden in de loonkosten. Er komt namelijk veel meer bij kijken. In sommige branches bedragen de totale loonkosten ongeveer 165% van de brutolonen van werknemers! Inzicht in de loonkosten en kostprijs is dus geen overbodige luxe en bespaart jou veel ellende. Waar moet je zoal rekening mee houden?

Alles op een rij

De totale loonkosten zijn een optelsom van diverse afzonderlijke posten. Ze zijn daarnaast afhankelijk van de werkelijk gewerkte uren en bijbehorende vergoedingen. We nemen ze samen even door:

 • Sociale lasten: Het brutoloon, vakantiegeld en een eventuele 13e maand van medewerkers worden verhoogd met de werkgeverspremies voor de sociale lasten. Het gaat hierbij om de Wet Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten, Wet Arbeidsongeschiktheid, Werkloosheidswet en/of Zorgverzekeringswet.
 • Pensioenpremies: Deze komen als aanvulling op de sociale lasten. 
 • Onkostenvergoedingen: Voeg daaraan de onkostenvergoedingen, zoals reiskosten en declaraties, toe en de wirwar is bijna compleet. 

Winst wordt vaak bepaald door kostenbeheersing.

Kosten doorberekenen

Dat geldt vooral als je de loonkosten moet gaan doorberekenen aan je klanten. Welk bedrag hanteer je dan? Wat is de kostprijs per uur van jouw monteurs of adviseurs die voor de klanten aan de slag gaan? 

Loonkosten zijn voor veel ondernemers één van de grootste kostenposten. Je wilt daarom inzicht in de loonkosten krijgen en behouden. Dat is de eerste winst die je kunt bijschrijven. Winst wordt namelijk vaak bepaalt door kostenbeheersing.

Mogelijke besparingen door beter inzicht

Heb jij inzicht en grip op de loonontwikkeling in jouw bedrijf? Wordt het geheel goed in je financiële administratie verwerkt? En betaal je niet te veel aan vadertje Staat?

Twijfel je? Laten wij dan eens praten. Samen met onze salarisexpert kijken wij waar eventuele besparingen mogelijk zijn. Het loonstrookje is een goed vertrekpunt.

Van Cookies naar Vloeibaar Internet

Onlangs las ik een zeer interessant artikel in Adformatie over een nieuwe technologie bij het vaststellen van online-profielen van anonieme website bezoekers. “Het internet wordt vloeibaar”, zoals de ontwikkelaars claimen. Hoe werkt dat, en is dat de toekomst voor het identificeren van diegene die achter zijn computer op het WWW rondstruint?

Geen cookies meer

Cookies, of beter magic cookies, zijn kleine bestandjes met informatie die een server naar de browser van de gebruiker stuurt. Met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek aan de website weer naar de server teruggestuurd wordt. De server herkent de gebruiker en kan desgewenst de benodigde informatie zoals gebruikersnaam en wachtwoord presenteren of surfinformatie (tracking cookies) verzamelen. 

Maar vloeibaar internet

De nieuwste technologie heet Liquid Internet. Deze gaat niet meer met cookies werken maar, zoals het artikel omschreef, met kunstmatige intelligentie, machine learning, gedragsvoorspellende modellen, classificatiealgoritmen, semantiek en clustering. 

In Jip- en Janneke-taal: Het systeem onthoudt je interessegebieden en andere profielkenmerken en past bij elk internetbezoek de presentatie op het web daarop aan. Het systeem wordt getraind om het gedrag van de bezoeker te herkennen. Hiermee wordt de bezoeker op zijn beurt weer beter bediend. Kort door de bocht, maar daar komt het wel op neer. De content wordt dus aangepast aan de gebruiker. Content is ‘King’!

Online-strategie wordt door veel MKB-ondernemers geassocieerd met ‘het hebben van een website’.

De voordelen voor de MKB-ondernemer

Gaaf toch? Ik interesseer mij voor auto’s en ‘beng’… bij mijn bezoek aan de website van de NS om mijn treinkaartje te kopen krijg ik ongevraagd de nieuwste Audi E-tron voor mijn snufferd, omdat mij dat toevallig ook interesseert. Volgende keer toch maar met de auto, denk ik dan!

Aan liquid internet zijn grote kansen verbonden. Sitebezoek wordt geoptimaliseerd en de conversie van het sitebezoek naar het ‘tot actie overgaan’ neemt zeker toe. Maar heeft het voor de gemiddelde MKB-ondernemer ook toegevoegde waarde? 

Ik weet het wel zeker. Dergelijke innovatieve en geavanceerde ontwikkelingen zijn met name voor de doorsnee MKB-ondernemer zeker bruikbaar omdat zij vaak met hun marketing en verkoop worstelen! Online-strategie wordt door veel MKB-ondernemers geassocieerd met ‘het hebben van een website’. Maar weet de gemiddelde MKB-er wat de mogelijkheden zijn en hoe je optimaal gebruik kunt maken van social media, SEO en affiliate marketing? 

Kansen benutten zonder grote investering

Marketing Automation biedt veel soelaas voor het MKB zonder te investeren in vaak dure en onproductieve verkopers, met alle problemen die daarbij horen. Velen zijn nog zoekende naar dat ene ‘gat in de markt’ dat het gebruik van het medium internet misschien kan bieden. 

Kortom, ik denk dat er in de basis nog veel te verbeteren is aan het optimaliseren van het internetgebruik door ondernemers. Verbeteringen die verder gaan dan uitsluitend ‘het aanwezig zijn op het internet’. De komst van innovatieve technologieën, zoals gebruikt bij liquid internet, verhoogt wel de druk bij ondernemers om in het voetspoor van de nieuwste ontwikkelingen te blijven. En ‘onder druk wordt alles vloeibaar’ denk ik maar.

Welke kansen ga jij benutten?

Wil je sparren over jouw commerciële kansen door de inzet van de juiste en meest efficiënte middelen? Neem contact met ons op. Onze commercieel strateeg Jo Warnier helpt je graag.

De addertjes onder het gras bij bedrijfsbeëindiging

Wat de reden voor jou ook is, er komt een moment dat je als ondernemer je zuurverdiende privévermogen wilt veiligstellen door de onderneming te liquideren. Dat is helaas een schijnveiligheid. Overweeg jij te stoppen? In dit artikel lees je waar je zoal rekening mee moet houden bij het beëindigen van je bedrijf.

Denk aan je medewerkers: arbeidsrechtelijke gevolgen 

Voor jouw medewerkers betekent het beëindigen van de onderneming, dat hun dienstverband ook stopt. Zij zijn dan weliswaar gedwongen een andere baan te zoeken, maar dat ontslaat jou niet van de verplichtingen om een transitievergoeding te betalen. De werknemer wordt immers ontslagen.

Het UWV zal in veel gevallen van bedrijfsbeëindiging de ontslagaanvraag goedkeuren, maar daarmee vervalt niet het recht van de werknemer op zijn transitievergoeding. Laat je vooraf goed informeren, bijvoorbeeld door één van onze arbeidsjuristen.

Extra afrekening? De Fiscus kijkt ook graag mee

Ook de fiscus ligt op de loer bij bedrijfsbeëindiging. Er zitten misschien stille reserves of meerwaarde in de onderneming, waarover je dient af te rekenen. Deze worden namelijk in de heffing meegenomen. Ook de fiscale oudedagsreserve wordt eventueel in deze afrekening meegenomen. Onze fiscalist weet wat je te doen staat en hoe je de belastingdruk kunt verminderen.

Neem de tijd voor een goede voorbereiding

Jouw bedrijfsbeëindiging wil je goed voorbereiden om achteraf niet met onnodige financiële onrust te maken te krijgen. Ga dus niet over 1 nacht ijs. Het toewerken naar een beëindiging kan soms jaren duren als je ‘fiscaal optimaal’ en zonder onnodige risico’s wilt stoppen. Heb je een eenmanszaak? Dan kan het fiscaal interessant zijn om er alsnog een BV van te maken, of in een BV in te brengen. Informeren en inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor jouw situatie, kan zeker geen kwaad.

Daarnaast is de BV een zelfstandige entiteit met rechten en plichten. Als je medewerkers moet ontslaan dan wordt de BV als werkgever aansprakelijk voor de mogelijke transitievergoedingen, en dus niet jij als ondernemer met jouw privévermogen. Idee?

Wil je meer weten, dan gaan wij aan tafel!

Overweeg je een bedrijfsbeëindiging? Dan wordt het tijd om eens goed te gaan praten over jouw bedrijf, de mogelijkheden en risico’s. Eigenlijk over jouw toekomst.

Onze aanpak

Wil je meer weten over onze aanpak? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig handige financiële tips en praktische trucs die jou helpen grip te krijgen en te behouden. 

Grip op de tent… of laat je nu en in de toekomst geld liggen?

Ik weet het… boekhouden en ondernemen is heel vaak géén goed koppel. Veel ondernemers vinden het bijhouden van een degelijke boekhouding saai, lastig en/of een noodzakelijk kwaad, maar een slechte boekhouding is vaak de oorzaak van veel ellende of belemmert verdere groei van de onderneming. Vaak telt alleen wat er op hun bankrekening staat. Alleen: is een bankrekening een goede indicator voor succes, groei, winstgevendheid of een goed lopende onderneming? Wat vind jij?

Managen van risico’s

Jouw bankrekening en jaarrekening geven de stand van vandaag weer en zijn gebaseerd op datgene wat er in het verleden is gebeurd. Dat is absoluut géén goede graadmeter voor goed financieel management. Als jij hierop stuurt is de kans groot dat je foute beslissingen neemt als het gaat over bijvoorbeeld investeringen of kostenbesparingen. Je mist namelijk het inzicht hoe jouw bedrijf er met het oog op de toekomst werkelijk voor staat. Dat maakt het haast onmogelijk om goed te kunnen anticiperen op sterk veranderende en onverwachte omstandigheden. Denk maar eens aan de impact van COVID-19. Die was natuurlijk niet te voorspellen, maar we hebben wel gezien dat bedrijven met een helder inzicht in hun financiële status sneller en flexibeler inspelen op een veranderende omgeving. Veelal gaat het hier om het managen van risico’s voor jouw onderneming, maar zeker ook voor jouw privésituatie.

Stelt je jezelf eens de volgende simpele vragen:

 • Hoe staat het met mijn orderportefeuille?
 • Wat als er plotsklaps veel omzet wegvalt?
 • Hoe staat het met mijn debiteurenstand?
 • Heb ik mijn (indirecte) kosten in de hand?
 • Is mijn liquiditeit of financiële buffer voldoende om mij door de komende weken/maanden te helpen?
 • Nu ziet mijn bankrekening er florissant uit, maar wat als er onverwachte impactvolle gebeurtenissen plaatsvinden?

Inzicht

Een correcte boekhouding en goede prognoses vormen samen het fundament waarop je kunt bouwen aan een gezond financieel beheer van jouw bedrijf. Mijn doel is dat jij inzicht krijgt in jouw financiën. Met dit inzicht kun je de juiste ondernemersbeslissingen nemen op basis van heldere en actuele feiten. Beschouw jouw boekhouding als de röntgenfoto van jouw bedrijf. Het geeft inzicht in mogelijke tekortkomingen en samen kijken we naar de juiste aanpak voor herstel of groei. Op deze wijze behoud je grip op uw onderneming en zorg je ervoor dat de continuïteit gewaarborgd blijft.

Grip betekent ook dat je op de hoogte bent van de meest belangrijke indicatoren (KPI’s) in jouw onderneming. Denk daarbij aan jouw klantenportefeuille, ontwikkeling van brutomarge, bezettingsgraad en/of klanttevredenheid. Allemaal voorbeelden van indicatoren die helpen sturing te geven om jouw onderneming op koers te houden en te bepalen of de risico’s (zakelijk en privé) binnen de perken blijven. Het is daarbij niet van belang of jij jouw boekhouding zelf doet of door ons laat uitvoeren, als het maar correct en volledig gebeurt. Onze dienstverlening start wel bij een bijgewerkte boekhouding.

Aan tafel

Twijfel je of jouw boekhouding correct is of mis je belangrijke informatie uit deze boekhouding? Dan wordt het tijd om eens goed te gaan praten over jouw bedrijf, ambities, kansen en risico’s, omzet en winst. Eigenlijk over jouw toekomst.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak neem contact op of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig handige financiële tips en praktische trucs die jou helpen grip te krijgen of te behouden.

Wil je weten wat de knelpunten en risico’s zijn voor jouw bedrijf, zodat je financiële rust kan creëren voor de toekomst?

Vul je gegevens in, en ontvang direct onze checklist Grip op de tent. Door jezelf de juiste kritische vragen te stellen, krijg je helder inzicht in je financiële status. Hiermee kan je sneller en flexibeler inspelen op een veranderende omgeving.