Bel de accountant: 0495-782030
Auteur: De Accountant

DGA Salaris 2022: het gebruikelijk loon is weer gestegen, naar €48.000

Uit een enquête onder onze klanten blijkt dat er op gebied van belastingwetgeving behoefte bestaat over de uitleg van het zogenaamd DGA-loon of ‘gebruikelijk loon’ voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een vennootschap (bijv. BV). Sommige klanten groeien zo gestaag dat ze overwegen om de ondernemingsvorm te wijzigen naar een BV. Naast risico-aspect van de switch naar een BV speelt ook de salariëring van de bestuurder een rol bij het maken van een zorgvuldige afweging.

Artikel downloaden

De DGA moet namelijk jaarlijks een zogeheten ‘gebruikelijk loon’ uit de BV opnemen. Dit gebruikelijk loon is voor 2022 vastgesteld op € 48.000, een verhoging van € 1000. vergeleken met vorig jaar.

Ontdek het in dit artikel en lees wat een en ander betekent voor jou als DGA.

Wanneer heb je een aanmerkelijk belang?

De gebruikelijk-loonregeling geldt voor een persoon die voor een vennootschap of een coöperatie werkt waarin hij of zijn fiscale partner een aanmerkelijk belang heeft.

Iemand is aandeelhouder met een aanmerkelijk belang als hij (eventueel met zijn fiscale partner) 5 procent of meer van de aandelen heeft in een vennootschap of het recht heeft om voor 5 procent of meer aandelen in de vennootschap te kopen.

Daarnaast kan het voorkomen dat de persoon geen aandelen bezit maar winstbewijzen. Ook dan geldt dat van een aanmerkelijk belang sprake is als er 5 procent of meer van de jaarwinst aan hem uitgekeerd wordt. Let op: ook de fiscale partner wordt hierin betrokken. Laat je dus goed informeren over een fiscaal partnerschap.

Meer over de gebruikelijkloonregeling voor DGA’s en hoe het gebruikelijk loon wordt vastgesteld.

Dat is niet zomaar de genoemde € 48.000. Als aanmerkelijkbelanghouder (AB-houder) moet je een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die je verricht. De gebruikelijkloonregeling bepaalt hoe hoog je loon als belanghouder minimaal moet zijn. Dat minimale bedrag is één van de volgende drie bedragen:

  • 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of
  • het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap of van een verbonden vennootschap of
  • een minimumbedrag, elk jaar opnieuw vastgesteld door het ministerie van Financiën. Voor 2022 is dit € 48.000.

Welk van de drie bedragen moet je nemen? Het hoogste bedrag!

Mag je ook een lager loon vaststellen?

In de volgende gevallen mag je het loon op een lager bedrag vaststellen:

  • Je maakt aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 48.000. Je stelt het loon dan vast op 100 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • Je maakt aannemelijk dat 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer.

Dan kan de discussie ontstaan over de vraag: wat is ‘meest vergelijkbaar’? Een orthodontist is niet hetzelfde als een tandarts, maar wel vergelijkbaar. Het vaststellen van ‘gebruikelijk loon’ kan dus een complexe aangelegenheid zijn. Laat je adviseren door onze fiscalist, het kan je zomaar belasting besparen.

Belasting besparen? Schakel de fiscalist in.

Ben je een starter of een start-up?

Starters en start-ups zijn niet hetzelfde, maar mogen wel aanspraak maken op een verlaging van het ‘gebruikelijk loon’ als er bijvoorbeeld veel investeringen gedaan zijn of sprake is van een lage ‘cashflow’. Of jij in deze categorie valt moet goed bekeken worden want voor start-ups gelden ietwat andere voorwaarden dan voor een startende onderneming in een gevestigde branche. Wat ben jij en wat betekent dat voor jou? Onze fiscalist informeert je graag over jouw situatie.

Van eenmanszaak of VOF naar BV?

Overweeg je, om welke reden dan ook, een eenmanszaak of VOF om te zetten in een BV dan kan het voorkomen dat je het ‘gebruikelijk loon’ niet mag verlagen omdat je als aanmerkelijkbelanghouder al eerder de zaak hebt gevoerd. Nogmaals, dit is specialistenwerk en ga dus niet over een nacht ijs in het maken van dergelijke ingrijpende keuzes. Raadpleeg onze experts die jou hierin adviseren.

Nog meer overwegingen… Bouw je genoeg pensioen op bij een verlaagd DGA-loon? Heb je nog andere inkomstenbronnen? Daar hoef je overigens geen rekening mee te houden maar wel van belang voor je privé-situatie. Werk je voor meerdere concernonderdelen of vanuit een management-bv?

Benieuwd naar de hoogte van ‘jouw gebruikelijk loon’? Laten we eens een kop koffie drinken en je situatie in kaart brengen. Een verzoek om vooroverleg bij de Belastingdienst behoort zeker ook tot de mogelijkheden. We bespreken de kwestie op basis van feitelijke omstandigheden die voor iedere ondernemer verschillend kan zijn. Het blijft maatwerk waarbij onze fiscalist je graag helpt.

Maak nu een afspraak of schrijf je in voor onze nieuwbrief en blijf op de hoogte van relevante MKB-Geldzaken.

Neem contact op Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je weten wat de knelpunten en risico’s zijn voor jouw bedrijf, zodat je financiële rust kan creëren voor de toekomst?

Vul je gegevens in, en ontvang direct onze checklist Grip op de tent. Door jezelf de juiste kritische vragen te stellen, krijg je helder inzicht in je financiële status. Hiermee kan je sneller en flexibeler inspelen op een veranderende omgeving.