Bel de accountant: 0495-782030
Auteur: Bart Sniekers

Het loonstrookje vertelt je niet alles

Je wilt inzicht hebben in de loonontwikkeling en loonkosten binnen jouw bedrijf. Voor je werknemers is het loonstrookje een prima overzicht om te zien wat ze bruto verdienen en netto overhouden. Brutoloon, vergoedingen en inhoudingen staan keurig op een rijtje. Maar jij als ondernemer hebt echt meer informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen voor je business.

Het simpelweg optellen van alle loonbetalingen is niet voldoende om inzicht te houden in de loonkosten. Er komt namelijk veel meer bij kijken. In sommige branches bedragen de totale loonkosten ongeveer 165% van de brutolonen van werknemers! Inzicht in de loonkosten en kostprijs is dus geen overbodige luxe en bespaart jou veel ellende. Waar moet je zoal rekening mee houden?

Alles op een rij

De totale loonkosten zijn een optelsom van diverse afzonderlijke posten. Ze zijn daarnaast afhankelijk van de werkelijk gewerkte uren en bijbehorende vergoedingen. We nemen ze samen even door:

  • Sociale lasten: Het brutoloon, vakantiegeld en een eventuele 13e maand van medewerkers worden verhoogd met de werkgeverspremies voor de sociale lasten. Het gaat hierbij om de Wet Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten, Wet Arbeidsongeschiktheid, Werkloosheidswet en/of Zorgverzekeringswet.
  • Pensioenpremies: Deze komen als aanvulling op de sociale lasten. 
  • Onkostenvergoedingen: Voeg daaraan de onkostenvergoedingen, zoals reiskosten en declaraties, toe en de wirwar is bijna compleet. 

Winst wordt vaak bepaald door kostenbeheersing.

Kosten doorberekenen

Dat geldt vooral als je de loonkosten moet gaan doorberekenen aan je klanten. Welk bedrag hanteer je dan? Wat is de kostprijs per uur van jouw monteurs of adviseurs die voor de klanten aan de slag gaan? 

Loonkosten zijn voor veel ondernemers één van de grootste kostenposten. Je wilt daarom inzicht in de loonkosten krijgen en behouden. Dat is de eerste winst die je kunt bijschrijven. Winst wordt namelijk vaak bepaalt door kostenbeheersing.

Mogelijke besparingen door beter inzicht

Heb jij inzicht en grip op de loonontwikkeling in jouw bedrijf? Wordt het geheel goed in je financiële administratie verwerkt? En betaal je niet te veel aan vadertje Staat?

Twijfel je? Laten wij dan eens praten. Samen met onze salarisexpert kijken wij waar eventuele besparingen mogelijk zijn. Het loonstrookje is een goed vertrekpunt.

Wil je weten wat de knelpunten en risico’s zijn voor jouw bedrijf, zodat je financiële rust kan creëren voor de toekomst?

Vul je gegevens in, en ontvang direct onze checklist Grip op de tent. Door jezelf de juiste kritische vragen te stellen, krijg je helder inzicht in je financiële status. Hiermee kan je sneller en flexibeler inspelen op een veranderende omgeving.