Bel de accountant: 0495-782030
Klachtenregeling door Auxilium

Heb je een klacht?

Als kantoor stellen wij alles in het werk om je zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt (niets menselijks is ons vreemd), of dat je om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie.

Wanneer dit het geval is, hopen wij dat je direct contact met ons opneemt zodat wij samen met jou een goede oplossing kunnen zoeken om zodoende het probleem op te lossen. Wij gaan ervan uit dat jouw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Jouw klacht geeft ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. Wij behandelen jouw klacht met grote zorgvuldigheid en nemen iedere klacht serieus.

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Dit gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen over de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. We hopen met deze aanpak snel tot een oplossing te komen.

Is het probleem op deze manier niet oplosbaar of heeft een gesprek niet jouw voorkeur, dan kun je de klacht formeel schriftelijk indienen. Om te zorgen dat jouw klacht objectief en deskundig wordt behandeld hebben wij onze formele klachtenregeling uitbesteed aan Auxilium Adviesgroep B.V. in Leusden. Auxilium heeft als professionele dienstverlener binnen de accountancybranche alle expertise in huis om jouw klacht zorgvuldig en objectief af te handelen.

Klachtenformulier

Je kunt voor jouw formele klacht gebruik maken van het klachtenformulier. Je kunt het ingevulde formulier per e-mail sturen aan klachtenregeling@auxiliumadviesgroep.nl

Je ontvangt van Auxilium binnen 5 werkdagen een reactie. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt je hiervan bericht en wordt je geïnformeerd over de verdere procedure.

Download het klachtenformulier

Reglement voor klachtbehandeling

In het ‘Reglement voor klachtbehandeling’ wordt omschreven wat je van onze samenwerking met Auxilium Adviesgroep B.V. kunt verwachten.

Tenslotte: met het oog op de beroepsreglementering, laten wij je weten dat wij alle klachten vastleggen en meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend wordt alle informatie zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Open het reglement

Wil je weten wat de knelpunten en risico’s zijn voor jouw bedrijf, zodat je financiële rust kan creëren voor de toekomst?

Vul je gegevens in, en ontvang direct onze checklist Grip op de tent. Door jezelf de juiste kritische vragen te stellen, krijg je helder inzicht in je financiële status. Hiermee kan je sneller en flexibeler inspelen op een veranderende omgeving.